eRadovi - матурски, семинарски, дипломски, магистарски, стручни радови, докторати,... у електронском облику!
    


претрага по кључним речима:

Економија

Почетна страница > > Економија


Тип рада:


Појам за претрагу:
Предмет/област:


Број рада:
  

Листа радова:

Političko_Ekonomski_Monopol _SAD

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU, Zagreb, 2004 год., 13 страница, Цена: 5€

PROCES ZAPOŠLJAVANJA PREDMET: UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA, FAKULTET ZA PRIMJENJENU EKONOM, 28 страница, Цена: 10€

AMORTIZACIJA

FTB, Beograd, 13 страница, Цена: 5€

ANALIZA ORGANIZACIONE STRUKTURE I PROJEKTOVANJE OSNOVNIH PRAVACA “NAFTNE INDUSTRIJE SRBIJE”

UNIVERZITET “BRAĆA KARIČ” FAKULTET ZA PREDUZETNI MENADŽMENT NOVI SAD, NS, 2004 год., 53 страница, Цена: 15€

ANALIZA UGOVORA O PRENOSU U KNOW – HOW

2011 год., 10 страница, Цена: 5€

BANKE I NJIHOVI PENZIONI FONDOVI U REPUBLICI SRBIJI

Univerzitet Sinergija, Bijeljina, 2008 год., 17 страница, Цена: 20€

BERZANSKI POSREDNICI - BROKERI I DILERI

13 страница, Цена: 2€

Berze i berzansko poslovanje

VISOKA ŠKOLA ZA USLUŽNI BIZNIS ISTOČNO SARAJEVO, SOKOLAC, 2010 год., 23 страница, Цена: 10€

BEZGOTOVINSKO I ELEKTRONSKO PLAĆANJE

17 страница, Цена: 2€

Biznis plan

2013 год., 32 страница, Цена: 10€

BIZNIS STATISTIKA- POPIS STANOVNIŠTVA

UNIVERZITET “BRAĆA KARIĆ” FAKULTET ZA PREDUZETNI MENADŽMENT NOVI SAD, Novi Sad, 2009 год., 14 страница, Цена: 5€

Budžet i struktura budžeta Republike Srpske

BLC, Banja Luka, 2010 год., 49 страница, Цена: 15€

CENTRALNA BANKA BiH

2012 год., 19 страница, Цена: 5€

DEVIZNO TRŽIŠTE

UNIVERZITET „BRAĆA KARIĆ“ FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO „JANIĆIJE I DANICA KARIĆ“ BEOGRAD, Beograd, 2009 год., 13 страница, Цена: 5€

DIPLOMATIJA

UNIVERZITET „BRAĆA KARIĆ“ FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO „JANIĆIJE I DANICA KARIĆ“ BEOGRAD, Beograd, 2009 год., 17 страница, Цена: 5€

DOO

Цена: 5€

EKONOMSKA DIPLOMATIJA

UNIVERZITET „BRAĆA KARIĆ“ FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO „JANIĆIJE I DANICA KARIĆ“ BEOGRAD, beograd, 15 страница, Цена: 5€

EKONOMSKA DIPLOMATIJA

Цена: 5€

ekonomska diplomatija i ekonomska globalizacija

UNIVERZITET „BRAĆA KARIĆ“ FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO „JANIĆIJE I DANICA KARIĆ“ BEOGRAD, Beograd, 2008 год., 18 страница, Цена: 5€

EKONOMSKE INTEGRACIJE EVROPSKIH ZEMALJA

2014 год., 16 страница, Цена: 6€

Ekonomski sistemi

2013 год., 18 страница, Цена: 5€

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

60 страница, Цена: 5€

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

UNIVERZITET „BRAĆA KARIĆ“ FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO „JANIĆIJE I DANICA KARIĆ“ BEOGRAD, BG, 36 страница, Цена: 5€

EVROPSKE INTEGRACIJE KAO ŠANSA

Цена: 5€

EVROPSKE INTEGRACIJE KAO ŠANSA

Цена: 5€

Falsifikati roba

UNIVERZITET „BRAĆA KARIĆ“ FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO „JANIĆIJE I DANICA KARIĆ“ BEOGRAD, BG, 15 страница, Цена: 5€

Faze modela procesa revizije

Ekonomski fakultet, Novi Sad, 2010 год., 18 страница, Цена: 7€

FINANSIJSKI MENADŽMENT

Цена: 5€

GLOBALIZACIJA

Цена: 5€

Globalno kretanje kapitala

Megatrend univerzitet, Beograd, 2008 год., 18 страница, Цена: 15€

Inflacija – pojam, karakteristike i uzroci

2013 год., 18 страница, Цена: 5€

Infrastruktura finansijskog tržišta

Ekonomski fakultet, Novi Sad, 2009 год., 15 страница, Цена: 7€

Internet kao psihološki i sociološki fenomen

Ekonomski fakultet, Podgorica, 2009 год., 18 страница, Цена: 5€

Investicioni fond-Ilirika

Цена: 5€

Javni dug kao instrument javnih finansija

Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2008 год., 14 страница, Цена: 5€

Kadrovska politika

Ekonomski fakultet, Beograd, 2009 год., 33 страница, Цена: 10€

KAMATNA STOPA KAO MAKROEKONOMSKA VRIJEDNOST

2011 год., 14 страница, Цена: 7€

Knjigovodstvena evidencija novčanih sredstava

VISOKA ŠKOLA ZA USLUŽNI BIZNIS ISTOČNO SARAJEVO, SOKOLAC, 2010 год., 33 страница, Цена: 15€

KOMBINATORIKA I VJEROVATNOĆA

2012 год., 20 страница, Цена: 5€

KOMPANIJA NIKE

Цена: 5€

Kriva traznje,izbor u uslovima nesigurnosti i asimetricne informacije

69 страница, Цена: 2€

LIDERSKI TIM

Цена: 5€

Liderstvo

FABUS, Beograd, 2010 год., 22 страница, Цена: 5€

liderstvo u kompaniji AD SINTELON

FABUS, Beograd, 2010 год., 22 страница, Цена: 5€

Likvidnost

Ekonomski fakultet Bihać, Bihać, Ulica Kulina Bana br.2, 30 страница, Цена: 5€

Lizing kao sredstvo finansiranja sa osvrtom na stanje u BIH

UPIM, Banja Luka, 2009 год., 17 страница, Цена: 5€

LJUDSKI RESURSKI U ZDRAVSTVU

Цена: 15€

MEDJUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJA

Цена: 5€

MEĐUNARODNE EKONOMIJE TEMA: Berkshire Hathaway (SAD)

Цена: 5€

Međunarodne finansijske institucije

Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2008 год., 12 страница, Цена: 7€

Međunarodno kretanje kapitala

Ekonomski fakultet, Novi Sad, 2010 год., 17 страница, Цена: 7€

MENADZMENT FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Univerzitet Sinergija, Bijeljina, 2009 год., 6 страница, Цена: 10€

MENADZMENT U TRGOVINI

Цена: 5€

MENADZMENTA LJUDSKIM RESURSIMA TEMA: Upravljanje stresom

Цена: 5€

Metode procjene vrijednosti preduzeća

Ekonomski fakultet , Banja Luka, 2009 год., 19 страница, Цена: 5€

Metode selekcije

Ekonomski fakultet , Banja Luka, 2008 год., 27 страница, Цена: 7€

METODOLOGIJA NIR-A

Цена: 5€

METODOLOŠKI PRISTUP RAZVOJU WEB LOKACIJA

Цена: 5€

MMF

Цена: 5€

MOBING

Цена: 5€

Monopol

2013 год., 19 страница, Цена: 5€

MONOPOLI I MONOPOLISTIČKA KONKURENCIJA PREDMET: EKONOMIJA KORPORATIVNIH PREDUZEĆA

VISOKA ŠKOLA ZA USLUŽNI BIZNIS ISTOČNO SARAJEVO, SOKOLAC, 2010 год., 19 страница, Цена: 7€

Motivacija

Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2006 год., 28 страница, Цена: 6€

Motivacija

Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2007 год., 17 страница, Цена: 7€

NASTUP NA SAJMU TEHNIKE „SRLESOFT D.O.O“- ISTRAŽIVAČKI RAD

VISOKA ŠKOLA ZA USLUŽNI BIZNIS ISTOČNO SARAJEVO, SOKOLAC, 2010 год., 16 страница, Цена: 10€

Neoliberalna ekonomska doktrina- odraz na tranziciju u post-socijalističkim zemljama

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU, Zagreb, 2004 год., 18 страница, Цена: 5€

Obezbedjivanje ljudskih resursa

Цена: 5€

Ocena poslovanja preduzeca na osnovu racio analize

Цена: 5€

PERSPEKTIVE PREDUZETNIŠTVA U OBLASTI DIZAJNERSKIH USLUGA

Цена: 5€

PLANIRANJE I KONTROLA TROŠKOVA U TRGOVINSKIM PREDUZEĆIMA

VISOKA ŠKOLA ZA USLUŽNI BIZNIS, 2009 год., 42 страница, Цена: 20€

Platni bilans

Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2007 год., 21 страница, Цена: 5€

Pojam banke

2010 год., 21 страница, Цена: 7€

Pojam, istorija, vrste i karakteristike berzi

Ekonomski fakultet, Novi Sad, 2009 год., 15 страница, Цена: 7€

POJAM, VRSTE I ORGANIZACIJA BERZI I PREDMET BERZANSKOG POSLOVANJA

VISOKA ŠKOLA ZA USLUŽNI BIZNIS ISTOČNO SARAJEVO, SOKOLAC, 2008 год., 31 страница, Цена: 20€

Politika Detanta i novi svetski poredak

Цена: 5€

PONAŠANJE KRAJNIH POTROŠAČA

2012 год., 18 страница, Цена: 8€

POSEBNI OBLICI STRANIH ULAGANJA

VISOKA ŠKOLA ZA USLUŽNI BIZNIS ISTOČNO SARAJEVO, SOKOLAC, 2008 год., 15 страница, Цена: 3€

Poslovna etika-skripta

18 страница, Цена: 5€

Poslovni, ukupni i finansijski leverage

2010 год., 15 страница, Цена: 7€

POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Цена: 5€

PREDUZEĆE U TRŽIŠNOJ PRIVREDI

VISOKA ŠKOLA ZA USLUŽNI BIZNIS ISTOČNO SARAJEVO, SOKOLAC, 8 страница, Цена: 5€

Preduzetništvo u praksi - faze preduzetničkog procesa

Цена: 5€

PRIMARNI NOVAC I MONETARNA POLITIKA CENTRALNE BANKE

Univerzitet Sinergija, Bijeljina, 2006 год., 8 страница, Цена: 5€

PROCES PRIVATIZACIJE NA PODRUČJU REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE NOVI SAD

Цена: 5€

Rezultati poslovanja preduzeća

2011 год., 13 страница, Цена: 5€

SEMINARSKI RAD IZ POSLOVNOG PRAVA TEMA: Faktoring

Цена: 5€

seminarski rad iz statistike (IZVOZ U SRBIJI OD 2000-2003)

Цена: 5€

SHVATANJE ORGANIZACIJE, OBILJEŽJA ORGANIZACIJE I ORGANIZACIJA KAO NAUKA

Ekonomski fakultet , Banja Luka, 2008 год., 28 страница, Цена: 7€

Sistem indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini

Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2008 год., 51 страница, Цена: 15€

SISTEMI , MODELI I DOGAĐAJI

Цена: 5€

SISTEMI MEDJUNARODNIH PLAĆANJA

Цена: 5€

SJEVERNOAMERIČKI SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI (NAFTA)

2014 год., 16 страница, Цена: 5€

SOCIJOLOGIJA Masovna kultura

Цена: 5€

STATISTIKA

Цена: 5€

Strategija i planiranje ljudskih resursa

Цена: 5€

Strategije odnosa s javnošću

Megatrend univerzitet, Beograd, 2008 год., 21 страница, Цена: 15€

Strategije zasnovane na analizi okruženja

Ekonomski fakultet, Novi Sad, 2010 год., 20 страница, Цена: 7€

teorijsko određenje međunarodnog poslovnog prava

VISOKA ŠKOLA ZA USLUŽNI BIZNIS ISTOČNO SARAJEVO, SOKOLAC, 2007 год., 10 страница, Цена: 5€

Transformacija preduzeća d.o.o. “Impeks – šped” metodom reinženjeringa

Цена: 5€

TROŠKOVI FINANSIRANJA PREDUZEĆA

VISOKA ŠKOLA ZA USLUŽNI BIZNIS ISTOČNO SARAJEVO, SOKOLAC, 2006 год., 17 страница, Цена: 5€

UGOVOR O IZVOĐENJU INVESTICIONIH RADOVA

Fakultet pravnih nauka, Banja Luka, 2009 год., 23 страница, Цена: 8€

UGOVORI KAO IZVOR POSLOVNOG PRAVA

Цена: 5€

uloga i znacaj mmf u medjunarodnim finansijama

Цена: 5€

Upravljanje ljudskim resursima Tema: Career Management

Цена: 5€

Upravljanje ljudskim resursima i analiza posla

Ekonomski fakultet, Novi Sad, 2009 год., 13 страница, Цена: 7€

Upravljanje ljudskim resursima u preduzetništvu

Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2007 год., 39 страница, Цена: 15€

Upravljanje rizikom projekta

Fakultet za trgovinu i bankarstvo “Janićije i Danica Karić“ Beograd, beograd, 2008 год., 37 страница, Цена: 5€

Uticaj tranzicionih procesa na organizaciono ponašanje i menadžment ljudskih resursa

Univerzitet Beograd- Tehnički fakultet Bor, Bor, 2008 год., 95 страница, Цена: 99€

Uvod u ekonomiju

30 страница, Цена: 2€

Vrste i karakteristike formalnih organizacionih struktura

2012 год., 20 страница, Цена: 5€

ZNAČAJ PDV-a PRI NABAVCI IMOVINSKIH DELOVA U PREDUZEĆU DOO “DELTA TRADE-ENTERIJER“

Ekonomski fakultet, Beograd, 2009 год., 31 страница, Цена: 10€

БИЗНИС ПЛАН ЗА КУПОВИНУ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

2008 год., 12 страница, Цена: 20€

БИЗНИС ПЛАН ЗА ПОДИЗАЊЕ ЗАСАДА ЈАБУКЕ

2008 год., 14 страница, Цена: 12€

БИЗНИС ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЛЕКА

2008 год., 14 страница, Цена: 20€

Временска разграничења

Економски факултет, Банја Лука, 2006 год., 16 страница, Цена: 4€

Девизни курс (појам и значај)

ФПИМ, Бања Лука, 13 страница, Цена: 5€

Девизни систем и платни промет, девизно тржиште и девизни курс међународног пословног финансирања

34 страница, Цена: 7€

Значај и улога лидерства у процесу дефинисања визије предузећа

ФПИМ, Бања Лука, 2008 год., 17 страница, Цена: 5€

ЗНАЧАЈНОСТ И РЕВИЗИЈСКИ РИЗИК

Економски факултет, Бања Лука, 2008 год., 19 страница, Цена: 5€

Методе билансирања финансијског резултата

Економски факултет, Бања Лука, 2010 год., 50 страница, Цена: 7€

Новац

Универзитет Сингидунум, Београд, 2008 год., 17 страница, Цена: 5€

Практичан примјер организације холдинга

Економски факултет, Бања Лука, 2009 год., 55 страница, Цена: 7€

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ФИНАНСИРАЊА ЕМИСИЈОМ ОБВЕЗНИЦА ПРЕДУЗЕЋА

Економски факултет, Бања Лука, 2009 год., 18 страница, Цена: 7€

Ревизорски извјештај: мишљење с резервом

Економски факултет, Бања Лука, 2008 год., 18 страница, Цена: 4€

Улога рачуноводствене професије у процесу финансијског извештавања

Економски факултет, Ниш, 2008 год., 42 страница, Цена: 8€