eRadovi - матурски, семинарски, дипломски, магистарски, стручни радови, докторати,... у електронском облику!
    


претрага по кључним речима:
Тип рада:


Појам за претрагу:
Предмет/област:


Број рада:
  

Резултат претраге

Mogući pravci razvoja turizma u Mostaru
Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka, 57 страница, Цена: 9€

Ekonomska analiza sjeverozapadnog regiona RS/BiH i mogućnosti privrednog razvoja regije
Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka, 52 страница, Цена: 8€

Web dnevnik
Fakultet za poslovnu informatiku, Banja Luka, 53 страница, Цена: 8€

Korištenje interneta u Marketingu i ekonomskoj propagandi i kroz prizmu životnih ciklusa proizvoda
Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka, 24 страница, Цена: 7€

Potencijalno izgubljene godine kao indikator zdravstvenog stanja stanovništva u Republici Srpskoj
Fakultet zdravstvenih nauka, Banja Luka, 62 страница, Цена: 10€

Kontrola i revizija u bankarskom poslovanju
Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka, 56 страница, Цена: 8€

Kineziterapija kod deformiteta kičmenog stuba
Fakultet zdravstvene njege, Banja Luka, 46 страница, Цена: 9€

Vjerski turizam i sportsko-rekreativne aktivnosti u okviru nekih pravoslavnih manastira
Fakultet sportskih nauka, Banja Luka, 43 страница, Цена: 8€

Pojam i vrste upravnog spora
Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka, 28 страница, Цена: 6€

Управљање квалитетом
Висока школа за Услужни Бизнис , Српско Сарајево, 17 страница, Цена: 6€

Akutna trovanja u dječijem dobu
PANEVROPSKI UNIVERZITET \"APEIRON\", 32 страница, Цена: 7€

Informatička rješenja u školskoj pedagoškoj administraciji
Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka, 47 страница, Цена: 7€

Mikroekonomski i makroekonomski faktori uspješnosti banaka
Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka, 47 страница, Цена: 7€

Царински документи
Бања Лука, 15 страница, Цена: 5€

Финансирање локалне самоуправе и утицај пореза на додату вриједност на финансирање општине лакташи
Паневропски универзитет, Бања Лука, 93 страница, Цена: 7€

Planiranje ljudskih potencijala sa osvrtom na \"Pošte Srpske\" Republike Srpske
Паневропски факултет АПЕИРОН, Бања Лука, 53 страница, Цена: 8€

Истрага- истражни поступак
ПАНЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ А П Е И Р О Н , БАЊА ЛУКА, 112 страница, Цена: 9€

FUNKCIJA RAČUNOVODSTVA U SAVREMENOJ PRAKSI PREDUZEĆA
PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON, Banja Luka,, 87 страница, Цена: 7€

ORGANIZACIJA I FUNKIONISANJE ORGANA UPRAVE OŠTINE BIHAĆ
FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE, BANJA LUKA, 56 страница, Цена: 6€

TURIZAM I RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA
FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE, BANJA LUKA, 93 страница, Цена: 6€


Укупно 1373 | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  >>